Formulář dělnické pracovní pozice

Osobní dotazník pro zájemce o zaměstnání v KASPER KOVO, s.r.o.

Barevně označené položky jsou povinné, (*) datum narození nemusíte vyplňovat

zaškrtněte, pokud máte s nějakým podnikovým systémem zkušenosti
Pracovní praxe - vyberte 3 nejdůležitější (nepovinné pro čerstvé absolventy)

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku, který bude po potvrzení odeslán ke zpracování na útvar personalistiky.

Kontakt: Mgr. Bc. Dagmar Papíková
Personální manažer / HR Manager


Office:      +420 499 827 163
Mobile:     +420 731 192 923
E-mail:      d.papikova@kasperkovo.cz