Formulář THP

Cizí jazyk
Znalost práce s PC


Pracovní praxe - vyberte 3 nejdůležitější (nepovinné pro čerstvé absolventy)

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku, který bude po potvrzení odeslán ke zpracování na útvar personalistiky.

Kontakt: Mgr. Bc. Dagmar Papíková
Personální manažer / HR Manager


Office:      +420 499 827 163
Mobile:     +420 731 192 923
E-mail:      d.papikova@kasperkovo.cz