Podnikové vzdělávání zaměstnanců, MPSV ČR

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: prosinec 2017 až květen 2019

Název projektu: KASPER KOVO s.r.o. – firemní vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005577

Stručný popis:

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnanci společnosti KASPER CZ a jeho partnerů KASPER KOVO s.r.o. a INFIT-MILLING s.r.o. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurz vhodných pro zaměstnance byla ve společnostech provedena analýza vzdělávacích potřeb. Projekt je zacílen především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v uvedených firmách.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 150

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 150

Počet účastníků 54+: 16