Vzdělávání a spolupráce

Systém vzdělávání pracovníků

Společnosti KASPER Group intenzivně pracují na rozvoji svého týmu spolupracovníků v klíčových oblastech jako je:

  • výuka jazyků (AJ a NJ)
  • rozvoj práce s konstrukčními programy
  • rozvoj pracovníků v oblastech moderních výrobních technologií jako je svařování, laserové řezání, CNC ohraňovaní aj.
  • prodejní a nákupní dovednosti
  • rozvoj dovedností v managementu

Další školení jsou organizována individuálně dle potřeb příslušných oddělení.

Systém rozvoje pracovníků společnosti umožňuje další zdokonalování jejich dovedností v oblastech, které mohou napomoci jejich každodenní práci a které mohou přispět k jejich individuálnímu růstu v rámci firemní řídící struktury.

Spolupráce se školami

Úzká spolupráce s regionálními školskými institucemi je významným prvkem rozvoje firem skupiny. Žáci učňovských a odborných škol mají možnost absolvovat v jednotlivých provozech odbornou praxi a mají tak možnost získat praktické zkušenosti, které pak mohou podpořit směřování jejich budoucí kariéry. Moderní provozy a výrobní technologie KASPER Group jim v tomto mohou být zásadní oporou a vodítkem pro jejich další kariérní rozvoj.

Školy z regionu také mají možnost organizace školských exkurzí ve všech firmách.

 

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců, MPSV ČR