Školství

"Společnost KASPER každoročně naši školu sponzoruje formou finančního daru a poskytnutím kovo materiálu pro výuku. finanční dar je použit na pořízení nadstandardního vybavení pracovišť  a rovněž pro mimořádné ocenění nejlepších žáků v soutěžích „Strojař roku“ a „Nástrojař roku“. Pro zvýšení názornosti výuky a představivosti žáků tak byla v roce 2017 z těchto prostředků pořízena 3D tiskárna a digitální odměřování k CNC frézce. V případě soutěží žáků jejich mimořádné ocenění přispívá ke zvýšení motivace žáků zúčastnit se soutěže a dosáhnout co nejlepších výsledků. Jako sponzoring považuji i možnost žáků školy absolvovat ve společnosti KASPER odbornou praxi a tím získat praktické zkušenosti z oblastí moderních výrobních technologií."

Ing. Ladislav Sauer, ředitel SPŠ Trutnov

 

Čtěte 3 pohledy na 1 spolupráci - rozhovor s Ing. Ladislavem Sauerem o spolupráci školy a společnosti KASPER KOVO s.r.o. 

 

V oblasti vzdělávání podporujeme tyto instituce:

 

SPŠ Trutnov - partner

Základní umělecká škola Trutnov - partner

Junák, středisko Hraničář - partner