Kurzy

  • 21 - odporové svařování bodové
  • 15 - plazmové dělení materiálu
  • 111 - svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
  • 131 - svařování elektrickým obloukem holým drátem v ochranné atmosféře inertního plynu - MIG
  • 135 - svařování elektrickým obloukem holým drátem v ochranné atmosféře aktivního plynu - MAG
  • 141 - svařování elektrickým obloukem netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu
  • 311 - svařování a řezání kyslíko-acetylenovým plamenem

Všechny kurzy jsou zakončeny zkouškou za dozoru zkušebních komisařů CWS ANB v souladu s ČSN EN 719 a 729, dle požadavků vyhlášky č.87/200 Sb. Absolventi kurzu získají svářečský průkaz a osvědčení o zkoušce svářeče.