3D měření

S cílem zefektivnění a zpřesnění procesu měření finálních výrobků a tvorby příslušných kontrolních protokolů jsme investovali do nejmodernější techniky pro 3D měření - mobilní souřadnicový měřicí stroj FARO Arm Platinum 10 v šestiosém provedení.
 Součástí vybavení je také software Polyworks® Inspector, který umožňuje efektivní tvorbu kontrolních protokolů.

V rámci instalace měřícího zařízení FARO bylo zřízeno samostatné měřící pracoviště, kde jsou na granitovém měřícím stole prováděna přesná měření a příslušné měřící protokoly. Zařízení FARO je ovšem vybaveno tak, že jej lze operativně přemístit a provádět nejpřesnější měření i přímo ve výrobním provozu např. na hotových svařencích před jejich nalakováním. Toto zvyšuje flexibilitu a efektivitu kontroly jakosti.

Technické parametry:

  • měřící rozsah do 3 m
  • přesnost - opakovatelnost měření jednoho bodu v prostoru 0,043mm (.0017in.) (2 Sigma Single Point)
  • Délková přesnost ±0,061mm (±.0024in.)
  • porovnání naskenovaných dat s CAD modelem