Montáže

KASPER KOVO s.r.o. se soustředí na produkci komplexních výrobků včetně finální montáže, zapojení pneumatických sestav a elektroinstalace.

Oddělená montážní hala zahrnuje uzavřené prostory pro práci s citlivou mechanikou. Montážní prostory jsou kryté jeřábovými dráhami pro manipulaci s těžkými výrobky (do 6 t).

Všechny tyto výrobky podléhají výstupním funkčním zkouškám, případně provozním testům a zákazník k nim obdrží příslušnou kontrolní dokumentaci. Vyrábíme a montujeme kabiny potravinářských strojů, stroje pro potravinářský průmysl, pohledová opláštění strojů, elektrorozvaděče, kabiny obráběcích strojů, zařízení na filtraci vzduchu atd.