Projekt Žralok

Úvodní slovo

Projekt Žralok představuje všechny aktivity související s restrukturalizačními opatřeními, které jsme v roce 2015 nastartovali v oblastech řízení, organizace, personalistiky a zavádění principů štíhlého podniku v obou provozovnách KASPER KOVO.

Proč zrovna symbolika žraloka pro interní projekt v naší firmě?

Tento symbol si realizační tým projektu vybral pro evoluční dokonalost této paryby, která je po milionech let vývoje dokonalá, efektivní a krásná. Pro tyto vlastnosti jsme si žraloka vybrali za vzor naší práce v rámci tohoto projektu.

Symbol žraloka pochází z dílny akademického sochaře pana Michala Gabriela, který je autorem např. soch „koček“ před Společenským centrem Trutnovska UFFO. Tento sochařˇ pro nás vytvořil jeho grafickou podobu, která bude provázet celý projekt implementace procesů štíhlého podniku. Vyvrcholením této spolupráce bude výroba fyzické sochy žraloka v životní velikosti z nerezavějící oceli, jejíž výrobu zcela zrealizuje KASPER KOVO pod autorským vedením pana Gabriela. Toto výjimečné sochařské dílo bude umístěno v sídle naší firmy.

 

Představení aktivit projektu

  1. Zavedení systému 5S

Jedná se o proces reorganizace pracovišť a materiálových toků tak, aby bylo omezeno plýtvání z titulu neefektivních operací, které jsou způsobeny hledáním a neefektivní ergonomií. Jednotlivá pracoviště budou standardizována, aby byla absolutně přehledná a každý pracovník výroby a všech ostatních úseků měl vždy k dispozici vše, co ke své práci potřebuje.

  1. Vytvoření kultury zaměřené na BOZP a ergonomii

Při aktualizace strategie firmy jsme povýšili bezpečnost práce a ergonomii na naši hlavní prioritu. Proto budou v rámci rozvoje 5S na jednotlivých pracovištích tyto oblasti cíleně řešeny, abychom bezpečnost dostali na výrazně vyšší úroveň. Bezpečnost práce se musí stát součástí naší pracovní kultury a to bez kompromisů. Tyto aktivity budou mít dopady i na všechny návštěvy a dodavatele působící v našich provozech, kteří budou vždy vybaveni ochrannými pomůckami pro eliminaci rizik. Za tímto účelem byl vydán instruktážní manuál, kde jsou uvedeny všechny potřebné pokyny. Bezpečnost je také jednou z oblastí, která je denně kontrolována managementem v rámci dílenského řízení.

  1. Zavedení dílenského řízení (Shop Floor Management)

Jedná se o převod plánování a řízení časového průběhu výrobních operací na úroveň dílny a pracovišť. Bude nastaven systém krátkých schůzek na jednotlivých úsecích, kde proběhne jednoduchý řídící proces a na úroveň vedoucích daných úseků budou přenášeny pouze klíčové problémy k řešení. Nástrojem těchto schůzek bude jednoduchý systém vizualizace problémů a jejich flexibilního řešení.

Celý tento systém se prolíná celou organizační strukturou až po nejvyšší vedení firmy s cílem výrazně zpružnit firemní procesy a řešení problémů.

  1. Zlepšení procesu vzdělávání pracovníků

Pro zvládnutí trvale rostoucích nároků na kvalifikaci personálu je klíčový rozvoj vzdělávání pracovníků na všech úrovních od výrobních pracovníků až po management. Intenzivní vzdělávací proces povede ke zlepšení řízení středisek, komunikace a způsobu řešení problémů.

V rámci zavádění štíhlého podniku byl již ve 2015 nastartován intenzivní vzdělávací proces na všech úrovních, který bude nadále pokračovat pod řízením personálního manažera. Jedná se o důležitý krok v rámci dalšího rozvoje všech aktivit v rámci štíhlého podniku – zvýšení aktivit stávajícího personálu a zejm. zapojení nových pracovníků do těchto procesů bude vyžadovat rozsáhlá vstupní a navazující školení.

KK Studenti

  1. Vytvoření systému pravidelného sledování spokojenosti zaměstnanců

Cílem je vytvoření systému trvalého sledování vývoje míry spokojenosti zaměstnanců, identifikace problémů a zjišťování příčin. Důvodem je zájem majitelů na tom, aby byla firma atraktivním zaměstnavatelem a nabízela vedle zajímavých mzdových podmínek také příjemné pracovní a týmové prostředí.

V rámci tohoto projektu jsme na začátku 2016 udělali hlavní dotazovací kolo, které nám poslouží jako základna pro měření výsledků těchto aktivit do budoucna.

KK Img3006 Cela Firma

 

Časová osa aktivit projektu

Kk Cz Harmonogram